روز سه شنبه 28 دی ماه 1395 جلسه اشنایی و معرفی سیستم های بهبود کیفیت توان و راه کارهای عملی افزایش راندمان و برطرف نمودن مشکلات ناشی از اثرات هارمونیک در سیستم های شبکه برق در واحد برق و اتوماسیون شرکت فولاد اکسین خوزستان برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور مهندسان و کارشناسان واحدهای برق و اتوماسیون و واحد فنی و مهندسی شرکت فولاد اکسین خوزستان برگزار گردید، مهندس علی صرافیان مدیر نمایندگی شرکت ABB کانادا که به دعوت شرکت بهنیا صنعت وزین در ایران حضور دارند به معرفی و ارائه محصولات و راه کارهای نوین در زمینه بهبود کیفیت توان پرداختند. همچنین در این جلسه بنا به درخواست شرکت فولاد اکسین، پس از آنالیز و بررسی مشکلات فنی ایجاد شده برای این شرکت در زمینه مسائل هارمونیک، راه کارهای عملی و محصولات مورد نیاز برای برطرف کردن این اثرات به مهندسان شرکت فولاد اکسین پیشنهاد گردید.