در پی آسیب دیدگی و از مدار خارج شدن ترانس 120MVA شرکت فولاد اکسین خوزستان محصول شرکت ABB و در خواست این شرکت در خصوص بررسی وضعیت و خسارات وارده به ترانس و انجام همکاری جهت تهیه و تامین قطعات و تجهیزات صدمه دیده ترانس، کارشناسان بخش خدمات مشتریان شرکت بهنیا صنعت بلافاصله در محل حاضر شده و پس از بررسی موضوع، فرایند درخواست اعزام کارشناس شرکت ABB در دستور کار قرار گرفت.