قطعات و تجهیزات قابل تامین

برندهای قابل تامین

گیربکس و گیرموتور

full
full
full
full
full
full
full
full
full
full

کوپلینگ ها

full
full
full

بیرینگ ها

full
full
full

آب بندهای مکانیکی

full

شیرآلات

full
full

تیغه های برش فلزات

full