در راستای توسعه اهداف بلند مدت شرکت بهنیا صنعت وزین و نیز به منظور توسعه همکاری های بین المللی این شرکت با شرکت ها و تولید کنندگان برتر اروپایی، این شرکت در بهمن و اسفند ماه 1395 میزبان تنی چند از مدیران ارشد شرکت Link International ایتالیا بود. مدیران این شرکت ضمن بازدید از شرکت بهنیا صنعت وزین و آشنایی با توانمندی ها و قابلیت های این شرکت، قرارداد همکاری و اعطای نمایندگی انحصاری محصولات و خدمات خود را در ایران با شرکت بهنیا صنعت وزین به امضاء رساندند.