محصولات شرکت Mirus International کانادا

ترانسفورمرها

transformers

راکتورها

reactors

فیلترهای هارمونیک

harmonic-filters

نرم افزار آنالیز هارمونیک

software

تجهیزات پایش و مانیتورینگ شبکه

Power-meter

یونیت های توزیع نیرو

PDU