دستگاه ها و تجهیزات آهنگری و شکل دهی فلزات

Voortman (Netherland)

voortman_logo

سری دستگاه های ساخت سازه های فلزی محصول شرکت Voortman هلند

GEKA (SPAIN)

geka_logo

دستگاه های چندکاره پانچ، برش و خمکاری فلزات محصول شرکت GEKA اسپانیا

PRADA NARGESA (SPAIN)

nargesa_logo

دستگاه های ساخت فرفوژه و شکل دهی فلزات محصول شرکت NARGESA اسپانیا