ماشین های آهنکاری فلزات

ماشین های چند کاره پانچ فلزات MX340G با ظرفیت هیدرولیکی 40 تن و ماشین MX700 با ظرفیت هیدرولیکی 70 تن بدلیل دهانه گلویی، جابجایی گسترده پیستون هیدرولیک و میز کاری بزرگشان دارای کاربرد وسیعی در آهنکاری و پرداخت سرد فلزات دارند و از آنها می توان بصورت گسترده برای تا کردن، سوراخکاری، برشکاری و سایر موارد روی فلزات استفاده کرد.

ماشین هیدرولیکی پانچ MX340G

category_index_mx340_2

ماشین همه کاره پرداخت فلزات با ظرفیت بیش از 40 تن MX340G. با اندازه گلویی و جابجایی پیستون گسترده و میز کار بزرگ اش ماشینی مناسب برای سوراخکاری، برشکاری و تا کردن فلزات می باشد.

ماشین هیدرولیکی پانچ MX700

punzonadora-hidraulica-mx700-1407263709-categoryindex-976-1407263709

ماشین همه کاره پرداخت فلزات با ظرفیت بیش از 70 تن MX700. با اندازه گلویی و جابجایی پیستون گسترده و میز کار بزرگ اش ماشینی مناسب برای سوراخکاری، برشکاری و تا کردن فلزات می باشد.

جدول مقایسه محصولات

mx340g-mx700